کلمات ترکی به روایت تصویر 1

یازار : کوراوغلو

+0 به یه ن
بیلگی‌سایار = کامپیوتر
دوْنانیم = سخت افزار
یازیلیم = نرم افزار، اپیازیچی = پرینتراۇیدو = ماهوارهوئری = دیتا، داده


ایندیرمه = دانلود
یۆکله‌مه = آپلودگؤرونتو = تصویر


آچار سؤزلر : سؤزجوک, تۆرکجه, گؤرونتو,