معادل اسامی سیارات منظومه شمسی در ترکی

یازار : کوراوغلو

+0 به یه ن
                             


1 - گۆنش دۆزگه‌سی ( Günəş düzgəsi ) = منظومه شمسی 


                                

2 - گزه‌گن‌  ( Gəzəgən ) = سیاره ، Planet                                               
3 - گۆنش ( Günəş )  = خورشید ، sun
4 - ارد‌ن‌آی ( ərdənay ) = عطارد ، تیر ، Mercury «عطارد» در ادبیات فارسی و عربی،«دبیر فلک» نیز خوانده شده‌است. نام اروپایی این سیاره Mercury از کلمه ای لاتین گرفته شده که در مقابل نام یونانی هرمس است. خدائی که پیغام برنده برای خدایان دیگر بوده و به همین دلیل هرمس در اغلب تصاویر با صندلهای بالدار کشیده می‌شود. علاوه بر پیغام‌رسانی، او نگهدار بازرگانان و مسافران بود. مرکوری در ادبیات افسانه‌ای یونان و روم، خدای سخن‌وری و نویسندگی است.
 
با توجه به سابقه یکتا پرستی ترکان باستان ( تنگریسم ) ، ارد‌ن‌آی نه نام یک خدا بلکه به اعتقاد ترکان سیبری ، فرشته ای است که پیامهای تانگری ( خدا ) را به افراد می رساند ( جبرئیل ) .

5 -  چوْلپان ( Çolpan ) = ناهید ، زهره ، Venus

6 - یئر-اۆزۆ، یئر ( Yer-üzü, yer ) = زمین ، earth


معادل زمین فارسی در سومری er ، در ترکی معاصر yer و در انگلیسی earth  می باشد .
7 - قیٛزیل‌دیٛز ( qızıldız ) = بهرام ، مریخ ، mars 

8 - ار‌ن‌دیز  ( ərəndiz ) = مشتری ، هرمز ، Jupiter

9 - سکن‌دیز ( Səkəndiz ) = زحل ، کیوان ، Saturn

10 - آلتای‌خان ( Altayxan ) = اورانوس ، Uranus

اورانوس نام یکی از اسطوره‌های یونانی است که تجسم آسمان (و بهشت) محسوب شده و پدربزرگ زئوسو پدر کرونوس می‌باشد.
 
در این مورد نیز به جای خدا ، به یک روح به نام آلتای خان می رسیم که بنا بر اعتقاد ترکان باستان ارباب  و پدر کوههای التای بوده و در قله این کوه سکنی دارد .

11 - تالای‌خان ( Talayxan ) = نپتون ، Neptune

در یونان باستان به خدای دریاها نپتون می گفتند . در ترکی نیز تالای به معنای دریا و اقیانوس و تالای خان نیز نام روح و فرشته محافظ دریاها می باشد .
آچار سؤزلر : گۆنش دؤزگه‌سی, منظومه شمسی ترکی, تۆرکجه, گؤی بیلیمی,