نگاهی کوتاه به لغات ترکی دخیل در کردی 3

یازار : کوراوغلو

+0 به یه ن21 - karpič   | کرپیچ  ( آجر )

لغات الترک :

کرپیچ ( kərpiç ) = آجر ، به آجر پخته پیشیغ کرپیچ گویند .

 

22 -  Çîrok | چیرۆک  ( داستان )

 در ترکی خراسان به داستان چؤرچؤک می گویند و به نظر می رسد که چیروک نیز شکل تغییر یافته همین کلمه باشد .

 اسماعیل سالاریان :

واژه "چؤرچؤک" یک کلمه قدیمی ترکی است یعنی حکایت، نقل و داستان و تا آنجایی که ما اطلاع داریم این کلمه امروز نیز در بین ترکان آلتای و کلات نادری رواج دارد. و "چؤرچؤچی" همان بخشی است بمعنای نقل کننده "چؤرچؤک" یا داستان و حکایت که ما امروز بکار می بریم..

 

23 -  Bûz  | بووز ( یخ )

لغات الترک :

بوز (buz ) = یخ

 

24 -  Boz  | بوز ( خاکستری )

لغات الترک :

بوز (boz ) =  خاکستری

 

25 - Azar | آزار ( آزار ، اذیت )

محمد صادق نائبی :

 آزار = آز (آزماق = منحرف شدن ، گم شدن ، بیمار شدن) + ار (اک) = بیماری ، (رفتارِ) غیر صحیح و با اذیت ؛ آزار دوتماق = بیمار شدن ، توْیوق آزاری = بیماری نیوکاسل در مرغها ، ککلیگی آزماق = مسموم شدن و فساد معده

 

26 -  quläx  / quläq  |  قولاخ / قولاق  ( گوش )

لغات الترک :

قولاق ( qulaq ) = گوش ، برخی قلخاق و قولقاق گویند ، ولی صحیح تر همان قولاق است .

 

 27 - qarpuz قرپوز  ( هنئوانه )

لغت نامه دهخدا :

قارپوز. (ترکی ، اِ)بطیخ هندی . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). تربز. (آنندراج ).

 این لغت همچنین به صورت آربوز / آرپوز از ترکی وارد روسی نیز شده است.

 

محمد صادق نائبی :
 
چاقو =  چاققی و چاغیْ = چاغ(چاقماق = بریدن) + قی یا یْ (اک) = بُرنده ، وسیله بریدن،چاققی چی= چاقوکش،همریشه با چاک چاک و چکاچاک

 لغات الترک :

بیجاک ( biçək ) = چاقو

 

29 - qänät |  قانات  ( بال )

لغات الترک :

قانات ( qanat ) = بال ، پر

 

30 - quša قوشه / قوشا  ( جفت ، دو تایی )

لغات الترک :

قوش ( qoş ) = جفت و تای هر چیزی . قوش بیجاک = دو چاقوی همتا

قوشاچای = میاندوآب ، دو رود 

 

تا 1000 لغت دخیل با ما باشید ...........!

 

منابع :

 

1- لغات الترک

2- urmu.freeoda.com/meqaleler/dil_yek_hezar_vajeye_turki_dar_parsi.htm

3-  salariyan.blogfa.com

4- www.vajehyab.com

5- dibistan.blogfa.com

6- فرهنگ لغت کرمانجی - فارسیآچار سؤزلر : تۆرکجه, کۆردجه, سؤزجوک,